Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Nimi: Junko Consultancy Oy
Y-tunnus: 3001006-6

Rekisterin käyttötarkoitus:

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen
  • Palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen.
  • Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö:

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, markkinointiluvat ja -kiellot, ammatti ja asuinmaa.

Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutukset:

Rekisteri tietoja kerätään henkilöltä itseltään.
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö:

Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteltaan anonyymiä.
Yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön puitteissa evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdostää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.
Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessaan poistaa. 

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Rekisterin suojaus:

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietojaan tehtävissään.

Tarkastus- ja kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.