Palvelut konkareille

Varmistamme, että yrityksesi markkinoinnissa investoidaan vain olennaiseen

Jatkuvan yhteistyön aloittaminen saattaa olla sinulle ajankohtaista, kun

  • Digimarkkinointi on käynnistetty, mutta tiimisi aika ja osaaminen eivät riitä sen jatkuvaan kehittämiseen
  • Haluat tulosten lisäksi kerryttää myös omaa ymmärrystäsi digimarkkinoinnista

Tuemme sinua reitilläsi

Ensisijaisesti autamme asiakasta onnistumaan omassa työssään. Uskomme, että asiantuntija pystyy kauaskatseisuudellaan säästämään asiakkaitamme aina tulevilta murheilta.

Näin me sen teemme

  1. Ilmainen tarvekartoitus: Pengomme yhdessä tavoitteesi, toimialasi, kohderyhmäsi ja digimarkkinointiin käytettävissä olevat resurssisi. Vain läpikotaisen tilannekatsauksen avulla voimme päästä kiinni siihen, mihin digimarkkinoinnin keinoihin sinun on järkevää satsata – eihän lääkärikään määrää lääkkeitä ilman diagnoosia. Tarvekartoituksen avulla pystymme tekemään myös täsmällisen tarjouksen.

  2. Digimarkkinoinnin peruspalikat ja kehityssuunnitelma: Tarvekartoituksen jälkeen polkaisemme käyntiin aloitusprojektin, jonka avulla saamme digimainonnan peruskivet paikalleen. Tarvekartoituksen löydöksistä riippuen aloitusprojekti voi sisältää esimerkiksi digimainonnan tilien perustamista, analytiikkatyökalujen asentamista tai mainonnan kohderyhmien rakentamista. Teemme kartoituksen oivallusten perusteella myös kuuden kuukauden kehityssuunnitelman, joka toimii perustana jatkuvalle yhteistyölle.

  3. Jatkuvan yhteistyön aloitus: Jatkuva yhteistyö käynnistyy aloitusprojektin ja kehityssuunnitelman läpikäynnillä, jossa summaamme aloitusprojektissa tehdyt perustyön, digimainonnan tavoitteiden mittaamisen ja seuraavan puolen vuoden tiekartan. Päivitämme samalla tietosi digimainonnan parhaista keinoista ja käytännöistä, jotta lähdemme jatkuvaan yhteistyöhön samalta viivalta.

  4. Jatkuvassa yhteistyössä ohjenuorana toimii puolen vuoden kehityssuunnitelma. Tutkimme yhdessä kuukausittain mainonnan onnistumisia ja kehityskohteita ja määrittelemme tulosten perusteella seuraavan kuukauden työlistan. Data ja oivallukset keskitetään dashboardiin, jotta rutiiniraportoinnin sijaan voimme kaikki keskittyä olennaiseen – siis tarkkanäköiseen analyysiin.

Olemme sinulle oikea kumppani, jos...

  • Uskot, että digimarkkinointi on avainasemassa kasvun vilkastumisessa
  • Haluat vaihtaa pitkäveteiset briiffipalaverit yhdessä tekemiseen
  • Olet valmis kokeilemaan rohkeasti erilaisia lähestymistapoja

Hei muuten!

Haluamme myös itse kehittyä ja oivaltaa edelleen, minkä takia teemmekin mielellämme nykyisille asiakkaille pilottihankkeita etuhintaan.